ATLASCAN

1VNĐ

Nguồn sáng: Nguồn sáng laser xanh, 13 cặp chùm tia laser chéo quy mô lớn + 7 cặp chùm tia laser quét quy mô nhỏ + 1 chùm tia laser quét lỗ sâu
Độ chính xác: Chế độ tiêu chuẩn: 0,02mm, Chế độ tốt: 0,01mm
Nét đặc trưng: Phạm vi quét lớn, hiệu quả quét cực nhanh, độ chính xác và độ phân giải quét cực cao, khả năng thích ứng vật liệu rộng
Phạm vi áp dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc công nghiệp nặng, y tế, giáo dục và nghiên cứu khoa học, VR-AR